Get Adobe Flash player

Ledarutveckling

 
Att vara en bra ledare…
är att skapa goda förutsättningar för gruppdynamik och låta medarbetare utvecklas och växa. För att uppnå detta krävs att ledaren utvecklar sin kompetens som både gruppmedlem och ledare.
Processen att utveckla kompetensen hos ledare och medarbetare kräver tid och är en process som aldrig bör avstanna.
 

Ugl & Coaching

 
Genom att börja din inre resa med en UGL så lär du dig att dra lärdomar av dina egna och andras upplevelse av den dynamik och de händelser som skapas i grupprocesser (gruppdynamik).
UGL ger dig en personlig utmaning att tänka i nya banor kring ditt ledarskap. Genom IMGD-teorin (Intergrative Model of Group Development) lär du dig att se en grupps olika mognadsnivåer och utvecklingsfaser. Därigenom kan du skapa effektivitet och arbetsglädje.
Genom egna och andras upplevelser förstår du hur stor inverkan grupp- dynamik och grupprocesser har på allt som sker omkring dig, samt hur du hanterar detta.
Om du vill fortsätta din inre resa så har du nu möjlighet att komplettera med en egen personlig coach som är helt inriktad på att stötta och stödja dig i din fortsatta utveckling. Din coach hjälper dig att skapa en ökad medvetenhet om dig själv och att realisera dina visioner, mål och önskningar.
Coachingen genomförs vid sex tillfällen, eller efter dina behov, efter din UGL utbildning där du tillsammans med din personliga coach lägger upp en plan över hur och på vilket sätt den skall genomföras. Detta kan ske både genom personliga möten eller via telefon. All vår coaching bygger på följande internationella kärnkompetenser för coaching framtagna av Internationel Coach Federation (ICF):

 • Etik och professionalitet
 • Kraftfulla frågor
 • Coachingöverenskommelse
 • Direkt kommunikation
 • Förtroende och närhet
 • Skapa medvetenhet
 • Coachingnärvaro
 • Utforma handlingar
 • Aktivt lyssnande
 • Planera och sätta upp mål
 • Framsteg och ansvarstagande

Coachingen är en positiv process som leder utvecklingen framåt mot uppsatta mål snabbare och mer effektivt än du skulle klara på egen hand.
Coachingen utgår från dig som individ och vad du känner att du bäst behöver för din utveckling. Processen innebär ett förutsättningslöst förhållningssätt där coachen utformar programmet tillsammans med dig. Genom frågor och egen reflektion blir du hjälpt att identifiera och utveckla planer för att nå dina mål.
Coaching är ett kraftfullt verktyg i arbetet mellan människor, baserat på djup respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ.