Get Adobe Flash player

Ledarskap

 
Ledarskap handlar om förmågan att kunna påverka och samla individernas gemensamma kapacitet för att så effektivt som möjligt genomföra uppdraget och nå målet.
Ledarskap är en mer informell beteckning medan chefskap är en formell. Detta innebär att vara chef är att ha en position, något man har som yrke eller befattning, medan ledarrollen handlar mer om att ha en relation till dem jag ska leda.
Ett tydligt ledarskap handlar om förtroende, relationer och att du lyckas skapa ett klimat där medarbetare kan och vill växa. Allt ledarskap utgår från dig och den personen som du är. Genom självkännedom, insikt och kunskap om ditt jag, påverkar och formar du den miljö som du vill leva och verka i.
Att ha kunskap om den personen är en förutsättning för att lyckas.
Fyll dig med lärdomar om dig själv och din ledarstil, för jag leder som jag är och jag lever så länge som jag lär.
 

Utvecklande Ledarskap

 
Ett utvecklande ledarskap består av olika delområden.
 

 FÖREDÖME 
Värdegrund – humanistiska värderingar och krav på moral och lojalitet, leva som man lär.
Förebild – mod ta beslut, ord och handling ska stämma överens.
Ansvar – axla ledarskap i med som motgång, ge cred vid framgång, företräda vid motgång.
 

PERSONLIG OMTANKE
 Ge stöd – intressera sig på djupet, inte bara kompetensmässigt, även känslomässigt.
Konfrontera – vara rak och tydlig, ta tag i relationer eller det som inte fungerar i arbetet.
 
INSPIRATION OCH MOTIVATION
Uppmuntra delaktighet – skapa engagemang, skapa förståelse för mål och metoder, delegera prestigefyllda uppgifter.Uppmuntra kreativitet – öppen för idéer, ifrågasättande av det som varit. Såväl mål och metoder, som värderingar och om hur gruppen fungerar.
Få förtroende – grunden för allt framgångsrikt ledarskap