Get Adobe Flash player

Kursprogram

 
Vi har flera olika kursprogram som innehåller schemalagda utbildningar för Ledarutveckling. Dessa genomförs inom ett nätverk av certifierade och erfarna utbildningskonsulter. Ett flertal av kurserna genomförs som internatkurser på kursgårdar med bra miljö. Kurserna kan även genomföras hos kund eller på valfri annan plats.

Vi genomför behovsstyrda utbildningar anpassade efter organisationens behov baserade på målgrupp och inriktning
 

UGL-kurser

 
UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, är en av de mest kända och erkända ledarskapsutbildningar som finns. Under många år har UGL varit det givna valet för den som vill förstå och hitta sin roll som medarbetare och ledare i en grupp. Nu har UGL vidareutvecklats genom det nya konceptet UGL 2008 som bygger på UGL 2000 gällande metodik och pedagogik men har tydligare och mera omfattande processinriktning. Därtill läggs ännu större tyngd på gruppens utveckling och samspel med nya modeller och övningar. De nya delarna baseras på aktuell forskning där bland annat Susan A Wheelans integrerade model över gruppens utveckling blir ett användbart tillägg till den etablerade FIRO-modellen.
Läs gärna mer på Försvarshögskolans hemsida www.fhs.se

Mats Blom Team & Ledarutveckling samarbetar i nätverk med olika företag då vi genomför våra utbildningar. För kontakt och mer info gå in på kursanmälan.