Get Adobe Flash player

Coaching

 

är ett förhållningssätt och en utvecklingsstrategi baserad på ett personligt ansvar för den egna framgången.

Coachens roll är att lära ut och träna att i varje situation själv hitta den bästa vägen.

Coaching är ett kraftfullt verktyg i arbetet mellan människor, baserat på djup respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ.

Coachingen är en positiv process som leder utvecklingen framåt mot uppsatta mål.


Coaching innebär att:

  • Ta fram det bästa hos individen
  • Frigöra individens potential
  • Få individen att finna sin egen drivkraft
  • Få individen att finna sina egna lösningar

Coachprocessen bygger på:

  • Förtroende
  • Närhet
  • Direkt kommunikation
  • Partnerskap mellan coachen och klienten Coaching, som är till för alla, är markant effektivitetshöjande och kostnadseffektivt.

Etik

 

Mats Blom är utbildad i enlighet med ICF:s (International Coach Federation) regler och följer deras etiska regler som grundas på ärlighet, respekt och kompetens.